Thái Bình: Quy định số tháng thu học phí trong năm học ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo đó, trẻ mầm non: thu họcphí theo số tháng trẻ thực học, tối đa là 7,5 tháng. Học sinh lớp 6, 7, 8: thuhọc phí 7,5 tháng; học sinh lớp 9, 10, 11: thu học phí 8 tháng; học sinh lớp12: thu học phí 8,5 tháng.

Các khoản thu thỏa thuận,quy định số tháng thu như sau: trẻ mầm non (theo số tháng thực học, tối đa 7,5tháng); học sinh tiểu học: 7,5 tháng; học sinh lớp 6, 7, 8: 7,5 tháng; học sinhlớp 9, 10, 11: 8 tháng; học sinh lớp 12: 8,5 tháng.

Khoản thu học tin học đối vớihọc sinh tiểu học, học nghề đối với học sinh THCS: các cơ sở giáo dục căn cứvào thời gian thực học để quy định thời gian thu cho phù hợp, nhưng không vượtqua thời gian quy định như trên.

Mức thu học phí theo quy địnhtại Quyết định 1956/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh.

Mức thu các khoản thu thỏathuận, thu hộ: không vượt quá mức thu do nhà trường và phụ huynh đã thỏa thuận,đã được cấp có thẩm quyền cho phép đầu năm học 2019-2020.

Đối với các cơ sở giáo dụcngoài công lập: cơ sở giáo dục căn cứ vào Quyết định số 1887/QĐ-UBND và thờigian tổ chức dạy học (trực tuyến, trực tiếp) để thỏa thuận với phụ huynh và họcsinh về số tháng thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ bảo đảm quy định.

Có thể bạn quan tâm
  • Thái Bình: Thêm cơ sở bị thu hồi giấy phép hoạt động tư vấn du học

    Thái Bình: Thêm cơ sở bị thu hồi giấy phép hoạt động tư vấn du học

  • Thái Bình công bố thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

    Thái Bình công bố thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Trả lời