Phần Mềm Dạy Học Ngoại Ngữ Teamie Study

Liên Hệ - 0933.725.070

– Phần mềm dạy học tin học- ngoại ngữ
– Cho phép tạo danh sách giáo viên, danh sách lớp  và danh sách học sinh theo từng lớp
– Giám sát và quản lý máy tính học sinh
– Chat nhóm
– Thảo luận theo chủ đề…
– Kiểm tra nhanh, kiểm tra vấn đáp,..
– Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 7,8,10,11
– Thời hạn bản quyền Vĩnh viễn