Sách Giáo Khoa Điện Tử

Phiên bản

CLASSROOM

Với một loạt các tính năng ưu việt. Giải pháp phòng học tương tác sử dụng sách giáo khoa điện tử Classbook sẽ giúp giáo viên kiểm soát, quản lý lớp học hiệu quả, giám sát hoạt động của học sinh, duy trì trật tự trong lớp, truyền đạt kiến thức và kiểm tra đánh giá việc tiếp thu kiến thức của học sinh.
Đối với Giáo Viên
 • 1 Thông qua việc tương tác trực tiếp trên màn hình và hỗ trợ bằng các thiết bị trình chiếu khác sẽ giúp giáo viên theo dõi, quản trị được đầy đủ hoạt động của học viên…
 • 2 Giáo viên dễ dàng quản trị lớp học, chụp trình chiếu, chia sẻ cho học sinh bài giảng cũng như bài mẫu của các bạn.
Đối với Học sinh
 • 1 Được hưởng môi trường chuyên biệt cho học tập, học sinh tham gia lớp học, đóng góp ý kiến, thảo luận nhóm và làm bài ngay trên sách giáo khoa điện tử Classbook.
 • 2 Đảm bảo tính tập trung của học viên và các nội dung truyền tải trong giờ học được xuyên suốt.
Tư liệu giảng dạy phong phú
 • 1 Nguồn tư liệu giảng dạy phong phú, bổ sung đơn giản và dễ dàng giúp giờ học thêm sinh động và hiệu quả.
 • 2 Tích hợp toàn bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 của NXB Giáo dục Việt Nam.
 • 3 Kho bài giảng Violet, kho sách được tích hợp, giúp bài giảng thêm sống động.
 • 4 Dữ liệu mở rộng của giáo viên đưa trực tiếp qua thẻ nhớ.
 • 5 Trình duyệt, các ứng dụng sẵn sàng kết nối internet.
Kiểm tra – Đánh giá
 • 1 Học hỏi từ phương pháp học tập truyển thống. Phòng học tương tác với sách giáo khoa điện tử Classbook cho phép giáo viên đánh giá sự tiến bộ của học sinh thông qua các bài kiểm tra. Giáo viên cũng có thể cung cấp cho học sinh bài khảo sát lấy phản hồi tức thời.
 • 2 Bộ công cụ hỗ trợ giáo viên soạn bài kiểm tra trắc nghiệm đơn giản, trực quan.
Kết nối dễ dàng
 • 1 Dễ dàng kết nối giữa thiết bị của giáo viên và học sinh để trở thành mô hình phòng học thông minh với giải pháp “phòng học tương tác sử dụng sách giáo khoa điện tử classbook”
Để được tư vấn về giải pháp, Xin vui lòng liên lạc 0933.725.070