Phòng Học Tương Tác

Phòng Học Tương Tác Thông Minh Anysoft

Tạo sự khác biệt trong giảng dạy bằng công nghệ tiên tiến

  • Góp phần giúp nhà trường thực hiện tốt mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo
  • Nội dung giảng dạy sẽ được chuyển đổi từ trạng thái TĨNH sang ĐỘNG, đáp ứng đầy đủ yếu tố NGHE NHÌN 1 cách trực quan.
  • Tạo môi trường học tập TRỰC QUAN, MỞ RỘNG giúp học sinh hứng thú với bài giảng và chủ động trong việc học tập
  • CỐT LÕI của giải pháp là tạo điều kiện cho TƯƠNG TÁC 2 CHIỀU, học sinh, sinh viên thể hiện rõ vai trò trung tâm của mình trong các buổi giảng dạy thông qua việc chủ động tương tác với giảng viên, và giảng viên có khả năng “chuyển dịch” về phía người học nhiều hơn.

Mô hình LỚP HỌC THÔNG MINH cho giáo dục: