Bộ Điều Khiển Trung Tâm

Liên Hệ - 0933.725.070

 • WIFI
 • ZIGBEE
 • HYBRID-MESH (DÂY ĐIỆN-PLC & VÔ TUYẾN-IEEE 802.15.4)
 • ETHERNET
 • Điều khiển thiết b nhà thông minh Onsky
 • Điều khiển các loi đèn LED và khác LED
 • Điều khiển hàng trăm loi thiết b thông minh từ các thương hiệu khác trên th trường như Philips, GE, Belkin, Samsung, …
 • Bộ Điều Khiển IoT duy nhất hỗ trợ đồng thời kết nối vô tuyến và dây điện (công nghệ Hybrid Mesh)
 • Sử dng dây điện sẵn có trong tường để truyền thông tin, không cần lắp đặt dây mới
 • Xuyên nhiều tường bê tông và ph sóng toàn bộ tòa nhà (dùng công nghệ Hybrid-Mesh)
 • 110VAC – 277VAC / 50 Hz / 60Hz