Bộ Điều Khiển Chiếu Sáng Thông Minh

Liên Hệ - 0933.725.070

  • Hoạt động với bộ điều khiển trung tâm OnSky (OS-UniGW-110)
  • Kết nối với bất kỳ loại đèn LED nào và biến nó trở thành Thông Minh: điều khiển từ xa Bật/Tắt, Làm Mờ, Phối Màu (RGB) hay thay đổi nhiệt độ màu
  • Điều khiển Bật/Tắt từ xa các loại đèn khác LED (dùng rờ le)
  • Mỗi thiết bị điều khiển chiếu sáng có thể điều khiển từ 1 đến 5 nhóm đèn độc lập
  • Một bộ điều khiển trung tâm (OS-UniGW-110) quản lý tối đa 256 bộ điều khiển chiếu sáng
  • Đây là bộ điều khiển chiếu sáng duy nhất trên thị trường hỗ trợ truyền tin đồng thời qua dây điện và vô tuyến (công nghệ Hybrid-Mesh)
  • Sử dụng đường dây điện sẵn có trong tường hoặc sóng vô tuyến để truyền thông tin, không cần đi dây mới
  • Xuyên nhiều lớp tường bê tông phủ sóng toàn bộ tòa nhà ( sử dụng công nghệ Hybrid-Mesh)
  • 110VAC – 277VAC / 50 Hz / 60Hz