Bảng Tương Tác Thông Minh Smart Touch

Liên Hệ - 0933.725.070

– Tương tác trực tiếp bằng tay hoặc bút viết
– Thực hiện các hoạt động viết/xoá cùng lúc
– Khả năng nhận diện các cử chỉ đa cảm ứng
– Hỗ trợ nhận dạng chữ viết tay
– Hỗ trợ công cụ tương tác với Microsoft Office
– Phần mềm thân thiện, dễ sử dụng
– Hỗ trợ phần mềm giảng dạy từ bên thứ 3
– Kết nối Plug&Play của cổng USB

Sản phẩm chưa bao gồm máy tính và máy chiếu gần
– Bảo hành 24 tháng