Tầm nhìn 2020

” Tạo cảm hứng cho thế giới, Tạo ra Tương lai “

Tầm nhìn 2020 là cốt lõi của cam kết của chúng tôi để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn với những trải nghiệm kỹ thuật số phong phú hơn thông qua công nghệ và sản phẩm sáng tạo.
Mục tiêu của tầm nhìn là trở thành một thương hiệu được yêu thích, một công ty sáng tạo, và một công ty được ngưỡng mộ. Vì điều này, chúng tôi cống hiến nỗ lực sáng tạo và đổi mới, chia sẻ giá trị với các đối tác của chúng tôi và những người tuyệt vời của chúng tôi.
Chúng tôi đã cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất thế giới thông qua niềm đam mê đổi mới và hoạt động tối ưu.
Chúng tôi mong muốn khám phá các lĩnh vực kinh doanh mới như y tế và điện tử ô tô, và tiếp tục cuộc hành trình qua lịch sử đổi mới.
Samsung Electronics sẽ đón chào những thách thức và cơ hội mới với niềm vui.

Hình ảnh này là vision2020 info-graphic.
Tóm lược giải thích về đồ họa thông tin này Tầm nhìn của Samsung Electronics 2020.
Bây giờ, Bắt đầu mục thông tin hình ảnh thị giác. Vision, Inspire the World, tạo ra tương lai.
Sứ mệnh: Tạo cảm hứng cho thế giới bằng công nghệ, sản phẩm và thiết kế sáng tạo của chúng ta, làm phong phú cuộc sống của người dân và đóng góp cho sự thịnh vượng xã hội bằng cách tạo ra một tương lai mới.
Mục Nhiệm vụ: Thương hiệu Đáng yêu, Công ty Đổi mới, Công ty ưa thích Định hướng chiến lược Item: Sự sáng tạo, Tàu đối tác, Người vĩ đại.