Mini Games To Test Your English

Đây là trò chơi nhỏ để kiểm tra kiến thức Tiếng Anh của bạn. Mở khóa các trò chơi mới khi bạn tiến bộ – nhưng xem ra, các trò chơi sẽ khó hơn khi bạn đi cùng!

Nào chúng ta cùng thử kiểm tra kiến thức Tiếng Anh của mình xem sao nhé!!

Trả lời