Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM, Đà Lạt

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Đến nay đã có hơn 100 trường đại học công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm – Ảnh: DUYÊN PHAN

Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM và Trường Đại học Đà Lạt vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm.

Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất tại Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM là khoa học dữ liệu, tại Trường đại học Đà Lạt là sư phạm toán.

Đối với phương thức xét tuyển học bạ, Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM xét tuyển điểm 5 học kỳ THPT (trừ học kỳ II lớp 12).

Điểm chuẩn các ngành như sau:

Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM, Đà Lạt- Ảnh 2.

Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM, Đà Lạt- Ảnh 3.

Điểm được tính về thang điểm UTH1200 (thang điểm 1200) theo công thức: điểm xét tuyển = A10 + A11 + A12 + U

Trong đó:

– A10: Là điểm tính theo năm học lớp 10 được tính theo công thức: (Điểm Môn 1 (HK1 + HK2) + Điểm Môn 2 (HK1 + HK2) + Điểm Môn 3 (HK1 + HK2) + Thí sinh chọn thêm Điểm của 1 môn (Điểm Môn 1 (HK1 + HK2), Điểm Môn 2 (HK1 + HK2), Điểm Môn 3 (НКІ + HK2))) х 5.

– A11: Là điểm tính theo năm học lớp 11 được tính theo công thức: ((Điểm Môn 1 (HK1 + HK2) + (Điểm Môn 2 (HK1 + HK2) + (Điểm Môn 3 (HK1 + HK2)) + Thí sinh chọn thêm Điểm của 1 môn (Điểm Môn 1 (HK1 + HK2), Điểm Môn 2 (HK1 + HK2), Điểm Môn 3 (HK1 + HK2)) ) x 5.

– A12: Là điểm tính theo năm học lớp 12 được tính theo công thức: ((Điểm Môn 1 (HK1) + (Điểm Môn 2 (HK1))+ (Điểm Môn 3 (HKI)) + Thí sinh chọn thêm Điểm của 1 môn (Điểm Môn 1 (HKI), Điểm Môn 2 (HK1), Điểm Môn 3 (HKI))) x 10.

– U: là điểm ưu tiên nếu có.

Trong khi đó tại Trường đại học Đà Lạt, hầu hết các ngành sư phạm đều có điểm xét học bạ trên 28 điểm. Ngành sư phạm toán cao nhất với 29,25 điểm.

Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM, Đà Lạt- Ảnh 4.

Đối với phương thức xét tuyển thẳng, điểm cũng cao ngất ngưởng.

Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM, Đà Lạt- Ảnh 5.

Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường đại học Thủ Dầu Một, HUFLIT từ 18 đến 26,6Điểm chuẩn xét tuyển sớm Trường đại học Thủ Dầu Một, HUFLIT từ 18 đến 26,6

Điểm chuẩn hai trường đại học này dao động từ 18 đến 26,6 đối với phương thức xét học bạ THPT.