7,27 điểm là điểm chuẩn trúng tuyển vào UFM hệ ĐH đại trà

Trường ĐH Tài chính- Marketing(UFM)Trường ĐH Tài chính- Marketing(UFM)

GD&TĐ – Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Tài chính- Marketing(UFM)vừa công bố điểm trúng tuyển trình độ vào Đại học và Cao đẳng hệ chính quy năm 2019 diện ưu tiên xét tuyển thẳng dựa vào kết quả học tập THPT.

Theo đó, điểm trúng tuyển ĐH hệ đại trà và chương trình đặc thù của trường là 7,27 điểm. Chương trình quốc tế thấp nhất là 6,70 điểm, cao nhất là 7,28 điểm. Riêng chương trình chất lượng cao điểm chuẩn trúng tuyển là 6,37 điểm.

I. Điểm chuẩn trúng tuyển:

STT

MÃ ĐKXT

NGÀNH ĐÀO TẠO

ĐIỂM CHUẨN

TRÚNG TUYỂN

TỔ HỢP

XÉT TUYỂN

I

Đại học

Chương trình đại trà

1

7220201

Ngôn ngữ Anh

7,27

D01

2

7340101

Quản trị kinh doanh

7,27

A00, A01, D01, D96

3

7340115

Marketing

4

7340116

Bất động sản

5

7340120

Kinh doanh quốc tế

6

7340201

Tài chính – Ngân hàng

7

7340301

Kế toán

II

Đại học

Chương trình đặc thù

1

7340405D

Hệ thống thông tin quản lý

7,27

A00, A01, D01, D96

2

7810103D

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

3

7810201D

Quản trị khách sạn

4

7810202D

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

III

Đại học

Chương trình quốc tế

1

7340101Q

Quản trị kinh doanh

6,97

A00, A01, D01, D96

2

7340115Q

Marketing

6,70

3

7340120Q

Kinh doanh quốc tế

6,83

4

7340301Q

Kế toán

7,28

IV

Đại học

Chương trình chất lượng cao

1

7340101C

Quản trị kinh doanh

6,37

A00, A01, D01, D96

2

7340115C

Marketing

3

7340120C

Kinh doanh quốc tế

4

7340201C

Tài chính – Ngân hàng

5

7340301C

Kế toán

6

7810201C

Quản trị khách sạn

V

Cao đẳng

Chương trình chất lượng cao

1

6340101

Kinh doanh thương mại

5,00

A00, A01, D01, D96, C00, D78

2

6340116

Marketing

3

6340202

Tài chính – Ngân hàng

4

6340302

Kế toán doanh nghiệp

5

6340404

Quản trị kinh doanh

6

6810201

Quản trị khách sạn

Điểm chuẩn trúng tuyển nêu trên là điểm trung bình cộng của các môn học năm lớp 12 THPT trong tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên thuộc tất cả các khu vực, đối tượng. Áp dụng điểm chuẩn trúng tuyển cho các tổ hợp xét tuyển của ngành.

Công thức: Điểm xét tuyển = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3 + ĐƯT (nếu có)) / 3

ĐTB bài thi KHXH là điểm trung bình cộng của các môn học thành phần.

(Điểm xét tuyển được làm tròn đến hai chữ số thập phân)

Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực: Mức chênh lệch điểm giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm) tương ứng với tổng điểm 3 môn học trong tổ hợp môn xét tuyển không nhân hệ số theo thang điểm 10.