12 trường THPT tại TP.HCM tuyển sinh lớp 10 tích hợp

Cụ thể chỉ tiêu vào lớp 10 tích hợp của 12 trường THPT như sau:

12 trường THPT tại TP.HCM tuyển lớp 10 tích hợp

Theo Sở GD-ĐT TP, các học sinh đã tốt nghiệp THCS tại TP.HCM trong độ tuổi quy định và có đủ điều kiện một trong các nhóm sau sẽ được dự thi vào lớp 10 tích hợp:

Nhóm 1 là: Học sinh có tham gia học chương trình tích hợp cấp trung học cơ sở tại TP. Trường hợp này thí sinh chỉ cần đăng ký hai nguyện vọng vào lớp 10 tích hợp, thi tuyển sinh lớp 10 như những thí sinh thi vào lớp 10 thường.

Sở GD-ĐT sẽ căn cứ vào điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 thường và điểm thi Chương trình tích hợp năm lớp 9 của thí sinh để xét tuyển.

Cách tính điểm tuyển như sau:

Điểm tuyển tích hợp = điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + (Điểm trung bình của Chương trình tích hợp lớp 9 x 2) (theo thang điểm 10).

Nhóm 2: Học sinh có tham gia học chương trình tích hợp cấp trung học cơ sở tại TP, có đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên tại TP. Trường hợp này, thí sinh sẽ đăng ký hai nguyện vọng: nguyện vọng 1 vào lớp 10 chuyên, nguyện vọng 2 vào lớp 10 tích hợp.

Nếu thí sinh rớt lớp 10 chuyên, Sở GD-ĐT sẽ xét tiếp vào lớp 10 tích hợp. Cách tính điểm tuyển như nhóm 1.

Nhóm 3: Học sinh không tham gia học chương trình tích hợp cấp trung học cơ sở tại TP.HCM thì phải đạt các điều kiện sau mới được dự tuyển vào lớp 10 tích hợp:

Tốt nghiệp THCS loại từ Khá trở lên; Điểm số từng kỹ năng của toàn năm lớp 9 tăng cường tiếng Anh đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ B tiếng Anh trở lên hoặc có Cambridge PET đạt từ 140/210 điểm (hoặc 142/170) hoặc FCE từ 140/210 điểm trở lên (hoặc 140/190) hoặc chứng chỉ TOEFL Junior đạt từ 785/900 điểm trở lên hoặc cấp độ Level 1 từ 56 điểm trở lên của PTE General hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương.

Ngoài 3 môn quy định Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, học sinh phải dự thi môn tích hợp.

Cách tính điểm tuyển như sau: Điểm tuyển tích hợp = điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + (Điểm môn tích hợp x 2) (theo thang điểm 10).

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, các thí sinh dự thi vào lớp 10 tích hợp sẽ làm hồ sơ dự tuyển và nộp tại trường THCS nơi mình đang theo học theo hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm.

Lưu ý: Nếu không trúng tuyển vào lớp 10 tích hợp, học sinh tốt nghiệp THCS tại TP.HCM vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT khác theo ba nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

Trả lời