An Giang: Hướng dẫn tổ chức ôn thi THPT quốc gia 2020

Theo đó, Sở GDĐT An Giang yêu cầu tăng cường công tác quản lý chuyên môn, tổ chức kiểm tra hoạt động dạy và học tại đơn vị; rà soát lại việc thực hiện kế hoạch giảng dạy đã được lãnh đạo nhà trường phê duyệt ngay từ đầu năm học.

GV không cắt xén chương trình tùy tiện, thiếu cơ sở khoa học; thực hiện nghiêm túc việc ra đề kiểm tra đánh giá theo hướng tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh;

Việc đánh giá xếp loại học sinh phải đúng thực chất, phù hợp với các văn bản quy định hiện hành của Bộ và Sở GDĐT; quản lý tốt kết quả học tập của học sinh 2 qua sổ điểm điện tử, học bạ điện tử (nếu có); tổ chức tốt việc sơ kết học kỳ và tổng kết năm học theo hướng dẫn của Sở GDĐT.

Nội dung ôn tập thi THPT quốc gia năm 2020 bao gồm nội dung chương trình giáo dục THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12, đồng thời chú ý các nội dung dạy học đã được điều chỉnh theo hướng dẫn tại Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT.

Tạo điều kiện để tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh

(ảnh minh họa)

Các trường chỉ đạo giáo viên dựa vào đề thi chính thức và đề thi tham khảo do Bộ GDĐT ban hành năm 2019 để hướng dẫn học sinh cách giải và cách tiếp cận với các kỹ năng giải đề thi, tập cho học sinh làm quen với định dạng của đề, từ đó có định hướng trong quá trình dạy học, ôn tập chuẩn bị tham gia Kỳ thi THPT quốc gia đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Cần tạo điều kiện để tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2020: bố trí đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy, ưu tiên cơ sở vật chất, phòng học cho học sinh lớp 12, cân đối đảm bảo kinh phí, tài liệu tham khảo …

Việc ôn tập thi THPT quốc gia năm 2020 cho học sinh lớp 12 có thể chia thành nhiều giai đoạn trong năm học và căn cứ vào nhu cầu của học sinh theo định hướng lựa chọn các khối thi.

Sở GDĐT An Giang yêu cầu không cắt xén chương trình.

(ảnh minh họa)

Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập xuất phát từ nhu cầu thực tế của đơn vị; việc bố trí số tiết/môn là do Hiệu trưởng quyết định, nhưng đảm bảo phù hợp với đặc điểm của nhà trường, tâm lý và năng lực học tập của từng nhóm đối tượng học sinh;

Việc bố trí giờ dạy ôn tập/lớp cần đảm bảo khoa học, không vượt quá số tiết quy định, không gây quá tải cho người học. Tùy theo điều kiện cụ thể của nhà trường mà tổ chức ôn tập cho những học sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp có nguyện vọng ôn tập thi lại.

Kinh phí tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 do Hiệu trưởng nhà trường cân đối từ ngân sách được giao hoặc từ các nguồn thu hợp pháp khác trên nguyên tắc tự nguyện, không để xảy ra tình trạng lạm thu. Có giải pháp nhằm tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn được tham gia ôn tập.

Đức Trí

Trả lời